Giới thiệu

Trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com/

Microsoft.fptcloud.com là trang thương mại điện tử do Công ty TNHH FPT Smart Cloud làm chủ quản. Trang thương mại điện tử được tạo ra với mục đích cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, giải pháp của Microsoft đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và nâng cao hiệu suất vận hành.

Store.fptcloud.com, thuộc trang thương mại Microsoft.fptcloud.com, là công cụ mua hàng, thanh toán, quản lí truy cập và phân quyền người dùng trên các dịch vụ của Microsoft do FPT Smart Cloud cung cấp.

Last updated