Kiểm tra đơn hàng

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng trên trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com/

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn chọn "Hóa đơn" rồi chọn "Xem tất cả đơn hàng" ở mục đơn hàng.

Bước 2: Một danh sách lịch sử đơn hàng sẽ hiện ra, gồm các cột:

 • Đơn hàng: Mã đơn hàng

 • Trạng thái

 • Khách hàng cuối

 • Ngày đặt hàng

 • Tổng cộng

Bước 3: Bạn có thể xem chi tiết về các đơn hàng của mình bằng cách chọn mã đơn hàng.

Thông tin sẽ bao gồm:

 • Sản phẩm: Logo và tên của gói đăng ký

 • Tình trạng giao hàng

 • Số lượng

 • Đơn giá

 • Chiếu khấu

 • Tổng cộng

Nếu bạn muốn thực hiện hành động bổ sung:

Bước 4: Bạn quay lại trang "Hóa đơn" rồi chọn "Xem tất cả các gói đăng ký".

Bạn có thể xuất danh sách mặt hàng bằng cách chọn Excel ở góc trên cùng bên phải màn hình. Hệ thống sẽ tạo tệp Subscribe.xls và nhắc bạn lưu tệp đó trên thiết bị.

Bước 5: Bạn có thể kiểm tra chi tiết của một đơn hàng cụ thể bằng cách chọn tên của đơn hàng đó ở chế độ xem danh sách.

Hệ thống kéo lên trang chi tiết của đơn hàng, bao gồm các yếu tố sau:

 • Tên sản phẩm/tiện ích bổ sung

 • Số lượng đã mua

 • Hóa đơn tiếp theo

 • Ngày kích hoạt

 • Hủy đến ngày

 • Nút "Tôi muốn..." cung cấp quyền truy cập nhanh vào các hành động quản lý chính, bao gồm "Mua giấy phép""Hủy gói đăng ký".

 • Bản tóm tắt phí

 • Những dịch vụ cần thanh toán: Thông tin chi tiết của sản phẩm/tiện ích bổ sung (tên, số lượng, đơn giá, chiết khấu, đơn giá cuối)

 • Kiểm tra lịch sử mua hàng bằng cách chọn "Xem lịch sử đơn hàng" ở góc trên cùng bên phải. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các giao dịch đã mua, bao gồm sản phẩm chính và các tiện ích bổ sung.

Last updated