Khôi phục tài khoản người dùng Microsoft 365

Hướng dẫn khôi phục tài khoản người dùng Microsoft 365 trên trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com/

Hướng dẫn khôi phục tài khoản hiện tại:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn chọn "Bảng điều khiển".

Bước 2: Bạn kéo xuống cuối trang để tìm mục "Thống kê người dùng O365", và chọn "Xem danh sách người dùng".

Bước 3: Sau khi danh sách người dùng hiện ra, bạn chọn "...""Khôi phục" để khôi phục tài khoản Office 365 đã xóa trong vòng 30 ngày khỏi lệnh xóa.

Nếu tài khoản người dùng bị xóa đã bị xóa hơn 30 ngày, tài khoản sẽ biến mất hoàn toàn khỏi "Danh sách người dùng", nghĩa là không khôi phục được nữa.

Một thông báo sẽ được gửi tới với nội dung: "Trước khi khôi phục người dùng Office 365 này, bạn cần đảm bảo rằng bạn có sẵn giấy phép sản phẩm. Việc khôi phục người dùng sẽ khôi phục tất cả dữ liệu được liên kết, chuyển nhượng giấy phép sản phẩm và cấp quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ mà họ có thể truy cập trước khi bị xóa".

Bước 4: Để tiếp tục, bạn chọn "Khôi phục".

Sau đó, tài khoản người dùng Microsoft 365 sẽ chuyển từ trạng thái "Đã xóa" về "Đang hoạt động".

Last updated