Tạo và chỉ định vai trò cho tài khoản người dùng mới

Hướng dẫn tạo và chỉ định vai trò cho tài khoản người dùng mới trên trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn chọn "Người dùng".

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn "Người dùng mới" để tạo tài khoản người dùng mới.

Bước 3: Bạn tiếp tục điền thông tin cá nhân (bao gồm tên, email, ngôn ngữ, ngày).

Bước 4: Để chỉ định vai trò cho tài khoản người dùng, bạn chọn vai trò ở hai mục "Phân quyền""Vai trò người dùng".

"Phân quyền" bao gồm "Quản trị viên""Người dùng".

"Vai trò người dùng" bao gồm "Thanh toán", "Quản lý đăng ký", "Mua hàng""Quản lý dịch vụ đám mây".

Khi chọn phân quyền "Quản trị viên", các vai trò được mặc định ở chế độ "Bật".

Khi chọn phân quyền "Người dùng", các vai trò được mặc định ở chế độ "Bật". Quản trị viên có thể điều chỉnh Bật/Tắt theo nhu cầu.

Để xem chi tiết về từng loại vai trò, bạn hãy chọn kí hiệu mũi tên đi xuống.

Bước 5: Sau khi hoàn tất, bạn chọn "Tạo lập" để xác nhận.

Bước 6: Để xác nhận tài khoản, bạn kiểm tra email với tiêu đề "Kích hoạt tài khoản | Activate account" và chọn "Kích hoạt tài khoản".

Bước 7: Sau khi chọn "Kích hoạt tài khoản", hệ thống sẽ tự động chuyển tới trang đặt mật khẩu. Bạn hãy đặt mật khẩu và xác nhận mật khẩu cho tài khoản của mình, sau đó chọn "Tôi chấp thuận điều khoản sử dụng""Kích hoạt" để xác nhận.

Sau khi chọn "Kích hoạt", bạn sẽ nhận được thông báo đã kích hoạt tài khoản thành công. Bạn có thể chọn "Đăng nhập ngay bây giờ" để tiếp tục đăng nhập.

Last updated