Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên trang mua hàng của FPT Smart Cloud.

Bước 1: Bạn có thể đăng ký tài khoản thông qua nút "Đăng ký" ở góc phải màn hình, hoặc nút "Đăng ký" dưới dòng "Bạn không có tài khoản?".

Bước 2: Bạn tiếp tục điền thông tin theo yêu cầu, sau đó chọn "Tôi chấp thuận điều khoản sử dụng" và bấm "Đăng ký" để xác nhận.

Bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác minh tài khoản từ email đã đăng ký.

Bước 3: Để kích hoạt tài khoản, bạn hãy kiểm tra email với tiêu đề "Kích hoạt tài khoản | Activate account", và chọn "Kích hoạt tài khoản".

Sau khi chọn "Kích hoạt tài khoản", bạn sẽ nhận được thông báo tài khoản đã được kích hoạt thành công. Bạn hãy chọn "Đăng nhập ngay bây giờ" để được đưa đến trang đăng nhập.

Last updated