Đăng nhập tài khoản

Hướng dẫn đăng nhập và khôi phục mật khẩu tại trang mua hàng của FPT Smart Cloud.

Bước 1: Để đăng nhập tài khoản, bạn chọn "Đăng nhập" ở góc phải màn hình, hoặc điền thông tin cá nhân rồi chọn "Đăng nhập".

Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn vẫn điền thông tin cá nhân như bình thường, sau đó hãy chọn "Quên mật khẩu".

Bước 2: Sau đó, bạn hãy điền email đăng ký và chọn "Tiếp tục".

Bạn tiếp tục chọn "OK" để xác nhận tài khoản qua email.

Bước 3: Sau đó, bạn hãy kiểm tra email với tiêu đề "Đặt lại mật khẩu | Password Reset" và chọn "Thay đổi mật khẩu".

Bước 4: Đường link sẽ dẫn bạn tới trang đặt lại mật khẩu. Bạn điền mật khẩu mới, sau đó chọn "Đặt lại" để xác nhận.

Bước 5: Bạn sẽ nhận được thông báo đã thay đổi mật khẩu thành công. Chọn "Đăng nhập ngay bây giờ" để trở về trang đăng nhập.

Bước 6: Sau đó, bạn điền thông tin với mật khẩu mới và bấm "Đăng nhập" để đăng nhập như bình thường.

Last updated