Chỉnh sửa giấy phép cho tài khoản hiện tại

Hướng dẫn chỉnh sửa giấy phép trên trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com/

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn chọn "Bảng điều khiển".

Bước 2: Bạn kéo xuống cuối trang để tìm mục "Thống kê người dùng O365", và chọn "Xem danh sách người dùng".

Bước 3: Danh sách người dùng sẽ hiện ra, bạn tiếp tục chọn "...""Quản lý giấy phép" để chỉnh sửa giấy phép.

Khi chọn "Quản lý giấy phép" của một người dùng cụ thể, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, có tiêu đề Quản lý giấy phép và bao gồm tất cả các đăng ký mà người dùng có thể được chỉ định hoặc hủy chỉ định.

Bước 4: Bạn có thể chọn "Tắt""Bật" để vô hiệu hóa hay chỉ định giấy phép cho tài khoản người dùng đó. Sau đó, bạn hãy chọn "Cập nhập" để xác nhận.

Khi chọn "Cập nhật", giấy phép của người dùng Office 365 sẽ được cập nhật tương ứng.

Last updated